I nderuar përdorues i platformës elektronike të Bankës Amerikane të Investimeve!
Ju bëjmë me dije se po drejtoheni automatikisht në faqen e re të përmirësuar të ABI Online Banking.
Më shumë shërbime dhe lehtësi në përdorim në çdo kohë dhe kudo që ndodheni.
Ju lutemi të prisni për disa sekonda. Kur të hapet faqja e re duhet të rivendosni emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin tuaj.
Nëse faqja e re nuk ju hapet, ju lutemi të kontaktoni në: [email protected].


Banka Amerikane e Investimeve

Dear user of the online platform of American Bank of Investments!
You are being automatically redirected to the upgraded site of ABI Online Banking.
More services, in a secure and easy way, anytime and anywhere.
Please wait and do not leave this page! A new page will open up and sign in by using your username & password.
In case you have any problem accessing the page, please contact us at: [email protected].


American Bank of Investments